OBNOVME POSVÁTNÉ HÁJE!

Původní a moudří obyvatelé našeho území ať Keltové nebo staří Slované vždy přirozeně vyhledávali energeticky významná místa v krajině. Na těchto místech se soustřeďovali na stromy a skály, fungující jako přirozené přijímače a vysílače energie. Kde to považovali za vhodné, tam vysazovali přímo v silových místech speciální druhy stromů – duby, borovice, lípy a další. Stromy síly nebyly ovšem vždy vysazovány. Jasnovidci se zaměřili na silových místech nebo mimo ně na určitou část původního pralesa a vybrali si tuto část k tomu, aby sloužila jako jejich posvátný háj. Druidové se tradičně scházeli vždy v dubových hájích. Je zajímavé, jak se slovo druid podobá keltskému výrazu pro dub – DRUIS. Dubovým hájům se tehdy říkalo drunementon – což doslova znamená „dubová svatyně“.

Keltové tedy nepotřebovali stavět něco tak přebytečného, jako jsou chrámy. Chrámy, v nichž přebývá absolutno, nacházeli přímo v krajině. Na území současné České republiky byly poslední posvátné háje vypáleny na začátku 12. století. Území ztratilo svoji ochranu, začaly se šířit nemoci a došlo k řadě do té doby neznámých epidemií. Posvátné háje existovaly na našem území už v dobách Boiohaema, kdy toto území bylo spravováno mocným keltským kmenem Bójů. Bójové měli velmi mocné druidy – jasnovidné „energetické pracovníky“, kteří na území současných Čech a Moravy obsadili v podstatě všechna klíčová místa síly.

Bez nadsázky se dá říci, že energetickou manipulací z těchto míst řídili celou Evropu a chránili ji před průniky démonických bytostí z paralelních světů. Bójové byli duchovními panovníky Evropy. Podnikali dlouhé výpravy na všechny strany – na sever do Skandinávie, na jih až do Malé Asie. Jejich způsob života v krajině byl odlišný od života současných lidí – často se přesouvali ve velkých skupinách a to i na vzdálenosti stovek a tisíců kilometrů. Jejich způsob života se velmi podobal způsobu života starých Slovanů, kteří se běžně v obrovském území pohybovali také tímto systémem „skoků“. Římané kvůli tomu říkali Slovanům „lidé ptáci“, čímž měli na mysli paralelu mezi ptačími tahy a přesuny našich předků sem a tam přes velké plochy kontinentu.

Naši předkové se pohybovali po energetické síti planety a vždy se skrze své jasnovidce spojili s konkrétním silovým ohniskem. To se pak stalo nejdůležitějším středobodem jejich života. Několik generací mohli strávit v jedné oblasti a pak se opět přesunuli na původní místo, odkud odešli. Souviselo to s těsnou komunikací s krajinou a jejími potřebami. Nechtěli vysilovat zemi přílišnou orbou a poskytovali jí dost času na přirozenou obnovu. Jak uvádí známý kronikář Kosmas, na našem území došlo k barbarskému zničení mnoha posvátných hájů především za knížete Břetislava II. Tento panovník, ať už byla jeho osobní motivace jakákoliv, sehrál roli skutečné loutky démonických sil a jak píše kronika, „dal pokácet a spálit posvátné háje na mnoha místech“. V téže době – tedy kolem roku 1100 – je na území Čech zakazováno „ctění stromů“.

Naši předkové dobře věděli, co je skutečně svaté – prameny, jako zdroje pitné vody, stromy, které léčí… Ctili tedy zdroje života. Jenže nepočítali s tím, že na naše území vpadne zákeřně, v roušce „nového náboženství“, démonická ideologie, která vyžaduje utrpení, bezduché otroctví, poslušnost a popírání života. Vůle lidí k čistotě v projevech a skutcích musela být zlomena – a proto musela být i zničena místa, kde lidé odjakživa nabírali sílu a čistili své duše. Druidi považovali za velmi silný strom především dub. Věděli, že DUB ze sebe vyzařuje mocnou léčivou a také plodivou sílu, kterou nabíjí vše kolem. Považovali dub za „světový strom“. Posvátný byl i brouk roháč, jehož larvy se v dubových kmenech vyvíjejí. V Polsku indikuje místa bývalých posvátných hájů častý lokální název místa či vesnice „Swiety Dab“. Ctěny byly ale i jiné stromy – oblíbená byla také borovice.

Naši předkové věděli, že tyto nádherné stromy ze sebe sálají uzdravující a životadárné energie. V Čechách lze najít řadu míst, označených dodnes jako „Svatobor“ – na Šumavě, v povodí řeky Ohře a jinde. Borovice byla oblíbeným stromem síly hlavně na území jižních a západních Čech. Existence posvátných hájů na našem území dala vznik i rozšířenému českému jménu „Hájek“. Tzv. hájci byli po řadu generací profesionálními strážci posvátných hájů. Strom byl pro naše předky nejen anténou zachycující energii, byl pro ně také živou bytostí, s níž je možné komunikovat. A byl pro ně také hlubokým symbolem Života jako takového.

Je zajímavé, že skoro ve všech kulturách světa nalézáme strom jako nejstarší symbol pro Život nebo Vesmír. Za nejposvátnější stromy považovali druidové dub, jasan, lísku, buk, břízu, jabloň, jilm, tis, borovici, javor a lípu. Člověk však mohl dosáhnout hlubokého spirituálního spojení v podstatě s jakýmkoliv stromem, na který se zaměřil a se kterým pocítil „jednotu“. Pokud chcete pomoci sobě, své zemi a Evropě obnovením posvátných hájů, postupujte stejně jako vaši předci.

Najděte někde v krajině poblíž vašeho domova (nebo tam, kde chcete, kam se snadno dostanete) strom nebo skupinu stromů a rozhodněte se, že TO bude váš posvátný háj. Toto místo si vyberte tak, že vám ho najde tak říkajíc vaše srdce. Stromy by neměly být zraněné ani nemocné! Navštěvujte toto místo tak často, jak budete chtít. Důležité je vytvořit si s tímto místem silný osobní vztah. Objímejte své stromy, mluvte s nimi, hlaďte je – vnímejte je jako živé bytosti, které cítí. Můžete u těchto stromů, nebo v hlíně vedle nich nechat kamínek, který jste předtím drželi v ruce, můžete na větvích nechat kostku cukru, kterou jste předtím přitiskli na své nahé tělo, můžete stromy „zalít“ trochou vody, kterou jste měli u sebe, nebo dokonce trochou červeného vína, které jste drželi v dlaních s pocitem silné lásky k těmto stromům nebo konkrétnímu jednomu stromu.

Můžete stromy v posvátném háji pojmenovat – možná vám samy pošeptají svá jména. Až navážete s tímto místem hluboký vztah (k tomu může stačit jediná návštěva, nebo budete potřebovat i delší dobu), stane se pro vás posvátným. Začne vám vracet – a to tisícinásobně – váš zájem a péči. Přicházejte na toto místo – do svého posvátného háje – kdykoliv budete potřebovat udělat si v něčem jasno, něco vyřešit, či překonat. S údivem zjistíte, že stromy vám jakoby samy posílají „ty správné“ myšlenky a že i zdánlivě neřešitelné situace a problémy se v tomto magickém místě kouzelně snadno vyřeší. Kdykoliv nechte v tomto místě prostupovat vámi léčivou a životadárnou energii – zpomalí se ve vás proces stárnutí a po každé návštěvě vašeho posvátného háje pocítíte velký příliv životních sil.

Pokud je to možné, chraňte všemi způsoby své stromy síly – chraňte svůj posvátný háj. Ideální způsob ochrany je koupit si pozemek, na kterém se váš posvátný háj nalézá. Pokud to není možné, chraňte své stromy alespoň v duchu. Můžete kolem svého posvátného háje vytvořit ochranný magický kruh z větví a ještě lépe z kamenů (nemusejí být nijak velké ani nápadné). Svůj posvátný háj můžete sdílet s kýmkoliv, pokud to uznáte za vhodné. Tento člověk ale musí vždy přistupovat k tomuto místu s hlubokou úctou a respektem. Hodí se, abyste po každé návštěvě svého posvátného háje zanechali u svých stromů malý „dárek“ – kamínek, kostku cukru, pár kapek vody nebo vína. Samozřejmě tím nejhodnotnějším darem je vaše láska k posvátnému háji. Když přistupujete ke svým stromům, měli byste je pozdravit – stačí samozřejmě v duchu. Můžete přitom pozvednout své dlaně nebo paže vzhůru. Pak je vhodné alespoň jeden strom obejmout. V posvátném háji můžete požádat o pomoc – jakoukoliv – také duchy dávných druidů, kněžek či vědem. V tomto speciálním energetickém prostoru se s nimi daleko snadněji propojíte a tyto mocné jemnohmotné bytosti – z nichž mnohé fungují jako strážci různých evropských území – vám velmi rádi pomohou. V posvátném háji můžete meditovat – pokud chcete, můžete použít libovolné meditace z našich kolekcí – ať už léčebné, nebo určené i rozvoji nadstandardních schopností.

Meditace, které vytvářím, jsou sice inspirovány indiánskými technikami – a to z důvodu, že jsem v indiánském prostředí absolvoval svůj výcvik – ale ve skutečnosti jsou techniky v těchto meditacích zcela transkulturní a můžeme je najít jak v józe, tak v mnoha dalších systémech po celé planetě. Osobně věřím, že výcvik druidů a volchvů probíhal velmi podobným způsobem, jako šamanský výcvik, který jsem měl možnost absolvovat. Můžete také speciálním způsobem pracovat se svými stromy – najdete o tom informace v přednáškách. Přeji vám mnoho krásných spirituálních zážitků a to nejpevnější zdraví!

Zdroj: Petr Chobot, Nadiktováno dne 17. 1. 2013 Zdroj: fb: Jana Bílková, Posvátný výcvik Petra Chobota.

1 komentář

  1. Loni jsem si jeden takový háj vědomě vytvořil, dodnes tam rád chodím, případně se na to místo v myšlenkách napojuji 🙂
    Vnitřně vnímám, že takových hájů jsme si za stávající život vytvořili mraky, jen jsme o tom ne-věděli 🙂 a jen jsme to žili/žijeme :))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *