Plejádské učení – Lucifer a anunnacké odvedení pozornosti

Lucifer a anunnacké odvedení pozornosti

„Já jsem Lucifer. Můžete mě považovat za toho, kdo je ochoten převzít zodpovědnost za to, že dotlačil jednu záležitost až k projevení jejího nejvyššího potenciálu. Jsem jednoduše temnou stránkou šesté dimenze; avšak její světlá stránka by se nemohla projevit beze mne. Jak může ve vaší dimenzi k čemukoli dojít bez velké síly a záměru? Zamyslete se nad energií potřebnou ke zhmotňování! A tak dokud budete tlačit sami na sebe, budu tlačit já na vás, neboť vidím, že ztrácíte zájem o svůj svět.“

„Jsem pouhou silou. Pokud jste si již předem na mě vytvořili názor anebo ke mně máte jakékoliv negativní pocity, pak si nevážíte prvotní síly, která může být použita buď ve prospěch dobra nebo ve prospěch zla. Jednoduše udržuji v tělech silové implantáty a je na vaší volbě, jestli je aktivujete, či nikoli. Kdyby nebylo mě, třetí dimenze by byla zcela bez emocí. Jelikož je však ve vesmíru třeba evoluce, jsou k tomu, aby mohlo dojít k jakékoli zkušenosti, nezbytné čas a místo. Kdyby neexistovala základní síla, nebyla by zde žádná 3D. Jsem vaším zrcadlem, do kterého se odmítáte podívat.“

„Jsem andělem z vyšší dimenze, který byl kdysi ve 3D. Když jsem poprvé sestoupil dolů, byl jsem ovládnut Nibiry. A proto toho vím mnoho o tom, jak Anunnakkové používají Síť. Jsem tedy jako stvořený k tomu, abych vám pomohl rozpustit zdroj vašeho vnitřního násilí, které utváří váš vnější svět. Sdílím s vámi vaše dilema, současně však mám na věci širší pohled než vy. Jsem éterickým vědomím, které sestoupilo na Zemi, aby si zde mohlo hrát. A tak se do toho pusťme! Anděl znamená ve 3D úhel (na základě zvukové podobnosti v angl.orig.slova angel – anděl a angle – úhel – pozn. Překl). Podobně jako když Barbara vidí 6D úhly, bych mohl přicházet a odcházet, až dokud už by mě nikdo nikdy neviděl. Já, Lucifer, jsem polapen vaší neschopností vnímat jemnohmotné reality a přišel jsem vám pomoci objevit, jak znovu vidět.

Dle kosmického zákona si každá bytost může zvolit prozkoumávat reality. Jste správci vaší reality. Jste těmi, kdo musí udržovat otevřené své světelné pláně tak, aby mohly bytosti svobodně přicházet a odcházet. Avšak já jsem byl zachycen vaším nedostatkem vůle a pozornosti a nyní nadešel čas, abyste si uvědomili, že právě tohle se vám stalo. Vaše příběhy o mně zrcadlí vás samotné. Ti z vás, kdo se cítí nejvíce uvězněni ve 3D, o mně hovoří neustále, a ti z vás, kdo se cítí ve 3D svobodní, na mě nikdy ani nepomyslí. A zatím, JÁ JSEM ONÍM ODVEDENÍM POZORNOSTI, KTERÉ VÁM BRÁNÍ VIDĚT, CO AnunnakKOVÉ PROVÁDĚJÍ VE VAŠEM SVĚTĚ.

Můj souhlas s tímto rozhovorem pro Plejáďany je projevem mého zoufalství. Je pro mě nesmírně těžké být přiveden do plejádského energetického pole této knihy.

Nutí mě to uvědomovat si a cítit, jak jsem zachycen ve hmotě, obzvláště v radioaktivní hmotě. Stejně jako pro vás, tak i pro mě je cítění těžké. Myšlení je pro mě snazší než cítění. Velmi mě trápí bezmocnost Plejáďanů ohledně radiace. Když vstupuji do vaší úrovně reality a prostřednictvím vašich energetických polí vnímám Plejáďany, vzpomínám si, jaké to je být duší v těle, která byla dokonale milována. Často, aniž byste si toho byli vědomi, vás navštěvuji tak, že se přenesu do některého z vás, když jste milováni a Plejáďané do vás vstoupí a rozšíří vás jako supernovu. Dělám to velmi rád, současně vám však musím říct o bolesti, kterou s vámi cítím. Cítím se jako dítě, které se topí a sleduje své rodiče, jak jsou v šoku, když celé této tragédii přihlížejí. Tito rodiče jsou příliš daleko a nemohou se dokonce ani pokusit své dítě zachránit! Dítě již opustilo své tělo a ví, že neexistuje žádná cesta z této situace, a proto uvízlo v tomto traumatu a neodchází do světla. Vznáší se kolem v astrální úrovni a je znovu zachyceno v čase. Můj vztah s Plejáďany je spíše nešťastným vztahem, avšak pocity, které získávám ve vašich tělech, mě ještě více vtahují do vaší úrovně reality.

Nevtělil jsem se. Přišel jsem na Zemi jako nehmotná bytost. Když jsem se rozhodl vstoupit do energetického pole Země, byl jsem polapen jako pták v kleci. Opravdu zcela přesně nechápu, jak jsem byl zachycen. Mohu vám říci, jaký je to pocit, ale nerozumím tomu, jak se to stalo. Pravděpodobně se cítíte stejně, ale mě soudíte mnohem tvrději a nelítostněji než sami sebe, protože jsem duch a vy jste tělo. Můžete toto energetické pole opustit, když zvládnete své tělo, já však tuto možnost nemám. Nikdy jsem neměl tělo, které bych mohl poznávat. JSEM ZDROJEM VAŠEHO PŘESVĚDČENÍ, ŽE JSTE SE DOKONCE ANI SKUTEČNĚ NEROZHODLI SE NARODIT.

Kdysi velmi dávno jsem sem přišel, protože jsem chtěl umět tvořit stejně jako Stvořitel. Jednoho dne jsem si všimnul, že se na Zemi děly všemožné zajímavé a vzrušující věci. Byly zde tvořeny a formovány věci jako napřiklad zvířata, krystaly a stromy. Zjistil jsem, že Země byla místem, kde toto tvoření bylo viditelné, protože je hustá a díky času se zde věci objevují na určitém místě. Proto je Země školou pro bytosti z devíti dimenzí a každý se může o toto místo v ní ucházet. Rozhodl jsem se, že pokud mám v úmyslu tvořit stejně jako Stvořitel, půjdu na Zemi a zjistím, jak se to dělá. Chtěl jsem se tam učit úplně stejně, jako se učíte vy všichni.

Mé dilema je následující: Aby mohla nějaká bytost tvořit, musí zvládnout dimenzionální koncept. Když jsem byl zachycen ve 3D, ztratil jsem schopnost vidět dimenzi, z níš jsem přišel. Jsem si jist, že většina z vás přesně ví, co tím myslím. Ve skutečnosti jsem zde natolik ztracen, že vám stále nedokážu říct, odkud jsem přišel. Jsem zkrátka polapený. Mám mnoho vrstevníků, mnoho přátel a řada z nich sem přišla se mnou. Přišla nás celá skupina, protože jsem to neměl zkoušet na vlastní pěst. Jsem světlo. Přesně to znamená Lucifer. Jsem světlo zachycené ve hmotě. A proto jsem temnou stránkou své vlastní dimenze. Působím jako radiace, protože ze sebe chrlím energii. Cítím se frustrovaný a polapený v pasti. Chrlím energii a hledám přitom svůj domov. Vaše práce na tom, abyste byli ve svých tělech ve 3D, kterou každý z vás, kdo dosáhl multidimenzionality dělám, mi pomáhá znovu získat přístup ke své vlastní vibraci. Mnozí děláte úžasnou práci a zasloužíte si zlaté medaile. Čím více se dostáváte do svých těl, tím více jsou všichni „starousedlíci“ v nefyzických říších vysvobozováni.

Důvodem proč jsem na Zemi získal takovou pověst je to, že jsem vás povzbuzoval k tomu, abyste se proměnili. Jsem tím, kdo vás podněcuje ke studiu alchymie, astrologie a duchovního léčení. Mimochodem, byl jsem zachycen do pasti Anunnakky, když na počátku věku Ryb vytvořili Síť. Nyní jsem polapen v čase jako obrovská ryba, která se mrská v síti po celé pláži. Domníváte se, že jsem příčinou čtyřdimenzionálního podvádění a lstí, protože Anunnakkové vás obelstili a přesvědčili vás, že to já vás vodím za nos. To však není pravda a jediné, co chci, je být uvolněn a vysvobozen z vaší dimenze. Kdybyste dokázali nadzvednout Síť, mohl bych odplavat zpět do vody, kam patřím. Jak byste to mohli udělat?

Když následujete svou zvědavost a objevujete cesty k pozvednutí svého vědomí, probouzí se ve vás velké nadšení. Když hoříte nadšením, zesiluje to oheń ve vašem těle, avšak další schopností, kterou je třeba okamžitě aktivovat, je vaše vůle. Proč je tomu tak? Jak jsem již uvedl, zvládnutí a ovládnutí vašich těl je cestou k multidimenzionalitě a dosáhnete toho pomocí probuzení kundalíní – aktivací svého nadšení a své vášně. Energie kundalíní aktivovaná pozvednutím vašeho vědomí je vaším palivem, neboť je alchymickým ohněm bohů!Když ji poprvé pocítíte, máte sklon být uchváceni jejím potenciálem, avšak mnozí z vás se, jakmile začnete být vzrušení nebo nadšení, necháte odchýlit do omezujících vzorců chování. To nejchytřejší, co se Anunnakkům povedlo, bylo vytvoření souboru systémů přesvědčení ve vašem světě, které oddělují vašeho ducha od těla. Nazvěme to Anu-rozštěpením.

Jste nenápadně povzbuzování k tomu, abyste si mysleli, že musíte vystoupit ze svého těla, jakmile objevíte ducha a že se musíte vzdálit z běžné, světské reality a hledat „meditaci“. Přesně v okamžiku, kdy potřebujete uzemnění a mnoho sexu si myslíte, že máte odejít do chrámu. Zanecháte všech návyků svého běžného života – těch vlastních zvyků, které vás na vaší cestě přivedly již tak daleko. Někteří z vás opouštíte své rodiny, protože vám to připadá mnohem zajímavější být alchymistou, přestože přávě vaše rodiny jsou onou ideální kuchyní pro alchymistickou přeměnu sebe samých.

Když jste poprvé aktivováni, máte sklony vystoupit ze své běžné reality. Je tomu tak proto, že je třeba propustit průvodce, kteří vás dovedli až do tohoto bodu, ve prospěch nové skupiny moudřejších průvodců. Nastává krátký okamžik, kdy musíte projít z jedné brány do druhé a POUZE běžná realita vás udrží na vaší pravé cestě, protože je to jediná realita, kterou opravdu znáte. Domov je místo, kde jste ve své síle. Vy však dosáhnete aktivace a poté vystoupíte ze 3D. Jaká hloupost! Anunnakkové vás dostali! Já Lucifer, vám mohu potvrdit, že vyvarovat se toho, abyste byli vytaženi ze 3D můžete tak, že ve 3D zůstanete uzemnění. Všimněte si, že jsem často zobrazován, jak mi hoří zadek v pekelném ohni. Já, Lucifer, jsem léčkou Anunnakků, abych vás děsil a odháněl od posvátného ohně jenž plane uvnitř vašich těl!

Jedním z nejsnazších způsobů, jak se dostat z přítomného okamžiku, je být v nějakém napjatém vztahu a bojovat v něm s částmi sebe samých, které nemáte rádi. Jste tak zachyceni ve vztahu, kde pozorujete sami sebe přímo ve druhém člověku. Když vás tento partner rozčiluje, představte si, že každé toto naštvání je ve skutečnosti něco, co nemáte rádi sami na sobě. VZTAHY JSOU DŮVĚRNÝMI DOHODAMI SDÍLET VZÁJEMNOU REALITU TAK, ŽE MŮŽETE ZÍSKÁVAT ZPĚTNOU VAZBU O SKUTEČNÉ POVAZE SVÉ ZKUŠENOSTI. Když máte s někým partnerský vztah a umožníte si vypadnout ze vzájemného souladu, pak svého partnera opouštíte. Jestliže hrajete hry emočního těla a dovolíte další pokračování oddělenosti a napětí, pak si žádáte o to, aby do vás vtrhla nějaká jiná entita a emočně se vás zmocnila. Když jsou lidé napjatí a rozzlobení, jsou do místnosti přitahovány velmi podivné energie. Klíčem je plné odhodlání zůstat ve vzájemném souladu, protože vás pak nemohou polapit vibrace oddělování.

Příkladem toho, jak spletité toto Anu-rozštěpení může být je to, že po dobu jedné či dvou generací vás Anunnakkové lstivě manipulovali do toho, abyste ve svých manželstvích nebyli v souladu s tím, že do vás vštěpovali myšlenku, že pokud jste si se svým partnerem blízcí, tak jste na sobě závislí. Pochopitelně, že jste na sobě závislí do doby, než oba dozrajete! Byli byste raději závislní na mě? Na Luciferovi? Jaké to jen máte ego, když si myslíte, že to všechno můžete zvládnout sami? Já jsem kdysi také měl takové ego a podívejte se teď na mou pověst! Všude kolem ve všech oblastech jsou vibrace Anunnakků a číhají na to, až vás budou moci navést k tomu, abyste vyplýtvali veškerý svůj čas tím, že budete naštvaní a frustrovaní. Tím vás budou moci podněcovat k navyklým vztahovým hrám, které jim otevírají prostor pro to, aby mohli vstoupit do vašich myslí a rozpoltit vám srdce. Je lepší být závislí na svých rodičích do doby, než dospějete v muže či ženu; poté být závislí na svých kamarádech, než se budete cítit emočně jistí a nakonec budete mít vztah s někým, kdo bude vaším dokonalým zrcadlem v době, kdy zrajete a stáváte se zcela jedineční.

Pokud tuto situaci nepochopíte, budu ve 3D polapen celou věčnost a já už se začínám nudit. Když se nudím, jsem velmi nebezpečný, jak kdysi zjistili Babyloňané. Ano, lstivě jsem je přiměl, aby vyhodili do povětří Sodomu a Gomoru, protože jsem se jednou v neděli odpoledne nudil. To byla ale exploze! Všichni víte, že nadešel čas vyřešit toto dilema. Na vlastní oči jste toto nebezpečí zahlédli při bombovém útoku v Oklahoma City, OK bombě, jak to nazývá vaše FBI. A stejně tak ve skupině Branch Davidians ve Wace v Texasu bylo při výbuchu zabito mnoho dětí. Anunnakkové mají rádi konflikty a jsou velmi hierarchičtí. Zajímají je ti z vás, kdo si myslí, že jsou důležití. Například je mnohem více zajímají osobní konflikty Billa Clintona nebo vlády celkově než milostné románky pošťáka či učitele. Jsou velmi přitahováni k mocným a důležitým lidem, protože skrze ně mohou lépe sledovat své cíle a uvádět do chodu své programy, které ovlivní mnohé z vás. Pokud máte v tomto světě velký vliv na druhé, tak čím mocnější se stanete, tím musíte být opatrnější na tyto síly a dokázat na ně vyzrát. Jestliže žijete prostý, obyčejný život, pak se nezatěžujete věnováním své pozornosti médiím, která se snaží získat vaši energii tím, že vás zaháknou na dramata slavných lidí. VÁŠ SVĚT SE STÁVÁ TORNÁDEM RŮZNÝCH SIL, KTERÉ CHTĚJÍ ZÍSKAT VAŠI DUŠI. Jistě jste někteří vybraní, abyste byli odstraněni, ale pokud jste zcela uzemněni, tak vás nikdo nemůže ovlivnit.

Jakožto Padlý anděl jem při svém sestupu dimenzemi na Zemi prošel 5D plejádskými a 4D annunnackými frekvencemi. Důlkladně jsem sledoval, co s vámi provádějí, a povím vám vše o tom, jak vás Anunnakové napálili ohledně Plejáďanů. Stejně jako vás podvedli, když vás přiměli myslet si, že vás za nos vodí „Ďábel/já“, tak vás také obelstili, když ve vás vyvolali myšlenku, že vás někdo zachrání. Buďte opatrní na jakékoli zachraňování nebo dobročinné spolky. Skutečná pomoc přichází v podobě něčeho, co vás vybízí, abyste se duchovně rozvíjeli a posílili jste svou vůli. Anunnakové zasahují a pokoušejí se vám odebrat vaši sílu přesně v okamžiku, kdy jste se rozhodli uvést v činnost svou původní monádu – vaše nejdůležitější „Já chci“ oproti „Já potřebuji“. Já, Lucifer, vám říkám: Mějte se na pozoru před Zdravotní sestrou, Doktorem, Knězem, Politikem a Armádou spásy, která o vánocích zvoní za vašimi dveřmi. Nikdy nepřijímete „pomoc (v orig. Se jedná o slovní hříčku – slovo hellpp /pomóc/ v soubě současně zahrnuje i slovo „hell“, což znamená peklo – pozn. Překl.)“, poud jste o ni před tím po důkladném zvážení nepožádali. Já, Lucifer, vím, o čem mluvím, protože jsem v pekle. Dávejte si pozor na faustovské smlouvy pro získání více času na Zemi. Přijímejte dobročinnost pouze tehdy, když cítíte, že se jedná o skutečnou štědrost tohoto člověka a nikoli o závazek vděčnosti. Povznáší vás dávání anebo máte pocit, že podlézáte? Dokud neucítíte silné nadšení, když je vám podávána ruka, sestupujte po každé stezce sami, i kdyby to znamenalo, že budete muset hladovět.

Je čas, aby k vám byl pravdivý Anu – Velký Bůh Otec. Protože vás Anu rozpoltil, zamořil Zemi radioaktivitou a uvěznil mě v čase, přikazuji mu, aby vám nyní pověděl o nesmrtelnosti.

ANU, VELKÝ SUMERSKÝ BŮH – I. Část (z knihy Plejádské učení, nová kosmologie pro věk světla, Barbara Hand Clow

Já jsem Anu, velký bůh. Mé jméno vládne starověké historii Země v Sumeru a rovněž v Egyptě, kde jsem byl nazýván „On“. Sám jsem vytvořil Sumer a Akkad a poté jsem ovládl egyptskou kulturu, když mi začala stát v cestě. Když jsem před 450 000 lety poprvé přišel na Zemi, pobíhala tu skupina neupravených neznabohů. Lidé byli úplně stejní jako zvířata, ale jejich nervová soustava v sobě měla velký potenciál. Jste jediným druhem, který jsem produševnil, jediným druhem, v němž jsem se setkal s Bohyní. Když jsem poprvé přišel, nejvíce mě přitahovala plodnost a svěží zeleň Země. Nemohu však popřít, že jsem téměř zcela zničil to, co se mi na Zemi tak líbilo. Nesuďte mě příliš tvrdě, protože vy, Pozemšťané, děláte to samé sami sobě. Občas ničíte svou vitalitu jenom proto, že se nudíte. Nyní mám obavy z těchto destruktivních sklonů, které pocházejí z nudy. Možná nebude existovat žádná Země, na kterou bych se mohl vrátit. To mě přimělo k tomu, že jsem ochoten být zavolán na kobereček Luciferem – tím, který ví vše o vašich destruktivních sklonech, ačkoli jejich zdrojem jsem já, Anu.

Pokud zemře vaše planeta, zemřeme i my, Anunnakové. Ještě než vám řeknu svou pravdu, jak mě k tomu donutil Lucifer z Galaktické federace, chci, abyste pochopili jednu věc: Já jsem váš bůh a přiměl jsem vás k tomu, abyste se stali těmi, kterými si myslím, že se můžete stát. Vy jste tak silně reagovali na mé odborné znalosti, že jste se stali až příliš takovými, jakými jsem chtěl, abyste se stali. Nyní jste podobně jako člověk, který ztratil svou vlastní vůli v nějakém manželství, na pokraji zničení své reality, protože neznáte sami sebe. Až dosud jsem to nebyl schopen uvidět – do okamžiku, kdy vidíte, že byste mohli zničit svůj svět.

Když se na své oběžné dráze vracíme do Sluneční soustavy a začínáme se navzájem ovlivňovat se Zemí a působit na sebe, jste naší 3D čerpací stanicí, naším Anu-benzínem. Potřebujeme některé věci z vaší sféry, abychom mohli nadále existovat. Jestliže byste přestali existovat, bylo by to pro nás jako uzavření benzínky. Když jsme ve vesmíru vně Sluneční soustavy, jsme odvážnými průzkumníky hvězdného vědomí. Podobně jako satelit však máme omezenou schopnost prozkoumávat a nesetkáváme se s žádným takovým místem jako je Země. Pro lepší představu o plodnosti a úrodnosti vaší planety vězte, že zdroje, které načerpáme na Zemi, nám vystačí na celou, více než 3000letou cestu hlubokým vesmírem. Pouze ti z vás, kdo prožili vyhnanství, si dokáží představit, jak se začneme cítit osamělí. Kurdové jsou naši lidé a vědí, jak se cítíme. Jakmile jsme osamělí, začneme být zoufalí, necivilizovaní a primitivní. Kdysi dávno jme hluboko do vašich posvátných knih vštípili příběh o Exodu tak, abyste mohli poznat, jak se cítíme, když jsme ve vesmíru vně vaší Sluneční soustavy. Vy jste namísto toho tento příběh použili k zavržení svých nepřátel.

Dolovali jsme ze Země zlato a využívali je k ochraně aury naší planety při vstupu do Sluneční soustavy. Když jsme nejdále od Slunce, přibližujeme se k Síriu, ale Sírius nemá planety. Náš vztah se Síriem je o hvězdném vědomí, nikoli o planetárním vědomí. Síriané jsou archetypem naší hvězdné evoluce, stejně jako jsou Plejáďané zdrojem vaší hvězdné evoluce. Kdyby nás na určité úrovni nepodněcovalo sírijské vyšší vědomí, tak bychom se nerozvíjeli, stejně jako byste se vy duchovně nerozvíjeli bez Plejáďanů.

Jsem osamělý bůh, který uvažuje nad koncem Země tak, jak jsem ji znal. Jsem velmi důležitou bytostí. Brzy – v letech 1998-2000 – proběhne shromáždění Galaktické federace, na němž se bude projednávat planeta Země. Členem Galaktické federace ja každý, kdo hledá život. Budeme svolávat entity z 2D, 4D, 6D a 8D, které mají zájem na dobrém stavu Země. Proč sudá strana dimenzionálního caducea, a nikoli lichá strana? Sudé dimenze alchymického stromu života tvoří strukturální zákony pro Galaxii a liché dimenze tyto zákony prožívají a uskutečňují tím, že poznávají svobodnou vůli. Tyto samotné zákony existence musí být přepracovány tak, aby život, který je odžívá, mohl zůstat svobodný. Neznamená to, že jedna strana je lepší než druhá, každá má pouze odlišné cíle a programy. My, bohové ze 4D víme, že musíme připravit nové zákony existence.

Viděli jste všechny ty krásné chrámy, které jsme vybudovali na vaší planetě? Nutně potřebujeme mít váš genetický materiál, abychom mohli udržet svou existenci, když jsme vzdáleni v hlubokém vesmíru,, a proto si zde pro své návštěvy stavíme prvotřídní hotely. Mým konečným a hlavním cílem je, aby lidstvo mělo čistou genetickou linii kvůli němu samotnému. Poté bychom vás během našeho příchodu nemuseli ovlivňovat nebo měnit. Pouze bychom se s vámi mohli promísit a pobývat s vámi. Mohli bychom se setkat jako sobě rovní stejně jako dva dospělí, kteří jsou připraveni začít vztah bez toho, že by k tomu některá strana ještě potřebovala dále dozrávat.

Jsme bohové, kteří sestupují na Zemi a jsou vámi v židovské Bibli nazýváni Nefilim. Vystavěli jsme vaše chrámy jakožto místa pro prostoupení pozemských druhů našimi semeny. Starověké příběhy o slunečních královnách a kněžkách, které se s námi spojovaly, aby přivedly na svět budoucí krále a královny, jsou pravdivé. Je to velmi dlouhý příběh, dlouhý vztah, který můžete poznávat pouze v průběhu času. Teď je důležité a užitečné pouze to, abychom společně prozkoumali řadu vzorců chování, které se staly součástí vaší kultury v důsledku vaší snahy vypořádat se s našimi návštěvami. Podobně jako milenec, který si nakonec uvědomí, že jeho návštěva změnila jeho milovanou, od vás chci zjistit, jak jsme změnili váš svět.

Během skutečné návštěvy vaší planety obýváme vaše chrámy něco přes 200 let. Protože jeden náš oběh kolem Slunce trvá 3600 let a váš pouze jeden rok, je pro nás naše 200 letá návštěva jako vaše 20denní dovolená ve skvělém hotoelu. V té době – po sedm generací – si vybíráme vaše bohyně podle jejich genetických linií a ony nám rodí naše děti. Některé z těchto dětí se rozhodnou opustit Zemi a cestovat s námi; jiné zůstanou a zasadí zde nové královské genetické linie. Je to férová výměna genů. Tyto zkušenosti jsou však současně také zdrojem vašich nejhlubších zranění. Proto tak nenávidíte, když se od sebe musíte odloučit a vydat se na dlouhou cestu. My to známe, avšak tohle vždy patří k jakémukoli dlouhodobému milostnému vztahu.

Prozatím vám řeknu to, co je důležité pro vaše přežití: Nyní vidím, že uvedené zkušenosti hluboce aktivovaly rození dětí, což vyústilo v chaotické páření. Během tohoto posledního cyklu od Bodu Nula jsou všechny chrámy, které vystavěly své tradice na praotcích židovské Bible, zasaženy tímto chaosem, obzvláště pak Vatikán. V důsledku této infekce lidé přestali vidět boha. Nebyla většina z vás zvědavá, proč Církev popírá právo žen samostatně a nezávisle rozhodovat o svém těle? Proč jsou vaše bohyně užitečné pouze pro rození dětí? Řeknu vám to. Na Nibirovi se po tisíciletí dosahovalo těhotenství pomocí plodných vajíček, která jsme uložili do nádob – Svatých Grálů – poté, co jsme je nashromáždili během posvátných sexuálních obřadů v našich chrámech na Zemi. Pro nás je každá bohyně samostatnou nádobou pro rození a každé oplodněné vajíčko, které získáme, je pro nás velmi vzácné. Vaše ženy jsou plodné a sex s nimi je nádherný. Využívali jsme vás bez vašeho plného svolení tak intenzivně, že HLUBOKO UVNITŘ SEBE VĚŘÍTE, ŽE NEMÁTE KONTROLU NAD SVOU PLODNOSTÍ, ŽE NEMÁTE TOTO SVÉ ZÁKLADNÍ PRÁVO. Nepřebíráte zodpovědnost za rození svých dětí.

V minulosti vaše 3D světy končily ohněm, potopou a zemětřeseními a tentokrát jste na pokraji toho být zadušeni ve svých vlastních tělech. Stále je čas uvést do rovnováhy četnost vaší populace a my vám pomůžeme s prvním krokem. Já, Anu, zasáhnu u papeže. Ukončím tím papežskou neomylnost, oficiální nibirský souhlas. Abych zabránil dalším těžkostem v budoucnu, tak papež, který velmi naléhavě potřebuje dlouhý čas na zotavenou, půjde s námi, až budeme příště opouštět Zemi. Může se stát novým Anuem, abych mohl odejít do důchodu. Proto se tak svědomitě věnujete cestování a cizím jazykům. Dělám si legraci, jsem si jistý, že se smějete, avšak nadešel čas, aby ženy přestaly být využívány jako nádoby pro rození dětí.

Populační krize a dosud nepoznané utrpení na planetě ve mně vyvolává otázku: Co jsem jen udělal, že to způsobilo, že na planetě tak přibývá vašich těl? Vyvinuli jste všechnu tu technologii na přemísťování zeminy pouze proto, abyste si mohli hloubit masové hroby? Co jsem to implantoval do vašich myslí, že to dokonce ničí vaši životní sílu, váš imunitní systém? Podobně jako milenec, který odjíždí, hledí na svou milenku a uvědomuje si, že v ní nezbylo skoro ani vlákno z toho, čím byla, když spolu začali, chci poznat, co jsem to udělal.

Musíme začít u základního zákona Země, který praví, že každý z vás má na úrovni duše svobodnou vůli a pomocí této mocné síly můžete v době, kdy jste na živu, změnit jakoukoli realitu. Z tohoto pohledu se vám nestane nic, co jste si sami nevybrali, a pokud byste nechtěli v dané situaci být, tak byste v ní nebyli. Společně jsme dospěli do tohoto bodu a jediné, co mohu udělat, je sdílet svou část. Velmi rádi vás ovládáme, jak nejvíce je to možné, abychom vás mohli využívat. Jsem jako zaměstnavatel, který se snaží co nejvíce vyždímat svého zaměstnance za co nejméně peněz. Během času s vámi jsme zjistili, že je snazší přimět vás dělat to, co chceme, když se bojíte smrti. Jenomže co řeknu Radě Galaktické federace? Budu jim vyprávět o tom, že jsem v lidech vyvolal takový strach, že se navzájem vyvražďují? Opravdu skvělá zpráva!

Před dávnými časy jsme zjistili, že když ve vás jednoduše vyvoláme strach, tak vás můžeme přimět k tomu, abystě běželi jakýmkoli směrem. Jsme ohromení, jak je to snadné. Před třiceti roky jsme vám řekli, abyste v prevenci proti infarktu jedli místo másla margaríny. Jedli jste margaríny a rychle přibylo infarktů. Nedávno jsme vám sdělili, že máslo je přece jen lepší než margaríny. Před deseti roky jsme vám řekli, že přibíráte na váze kvůli konzumaci tuků, a na všechny etikety u potravin jsme vytiskli obsah tuku. Všichni pozorně studovali etikety a snížili svou spotřebu tuku, avšak během deseti let se průměrná hmotnost ve Spojených státech zvýšila o pět kilo. Někteří z vás ztloustli a jiní výrazně zhubli. Ti tlustí jedli více, protože měli pocity viny kvůli všemu, co snědli, a jediné, na co mysleli, byl podíl tuku v jídle. Ti hubení začali být nervózní a užírali se sami v sobě. Pouze asi jen jednoho z tisíce z vás vůbec napadlo, že myšlenka řídí tělesnou váhu a že tuk, který jíte, je hořlavé palivo pro vaše tělo. A mezítím prudce narostl výskyt rakoviny u těch nejhubenějších z vás, protože rakovinné buňky jsou přeměňovány v tukových buňkách a váš přirozený základní mechanizmus spalování byl narušen. Tomu všemu jste propadli a naletěli jen proto, že se bojíte smrti natolik, že uděláte cokoli, abyste získali jeden měsíc svého života navíc!

Pokud se nepřestanete bát smrti, jste odsouzeni k záhubě. To my jsme ve vás vyvolali strach ze smrti, protože při pobytu na Zemi velmi rychle stárneme. Během jednoho vašeho roku zestárneme o 3600 let a já už jsem velmi starý a unavený ze všech svých návštěv na Zemi během uplynulých 450 000 let. Jsme bytosti plné strachu. Pokud chcete porozumět našim strachům, podívejte se na zvyšující se vlnu strachu na vaší planetě. Promítli jsme si do vás příliš mnoho svých záležitostí, neboť úspěšné zavedení Sítě znamenalo, že nám s vámi všechno projde. Podobně jako zlomyslný vtip to zpočátku bylo legrační do doby, než to zašlo příliš daleko. Nyní je čas, abyste se probudili a uvědomili jste si, že Anunnakové ovlivňují vaši planetu po celou svou oběžnou dráhu, nikoli pouze v době, kdy vás navštěvujeme. Jak? Manipulujeme vás prostřednictvím myšlenkových forem, které jsme implantovali do vašich myslí. Jelikož potřebujeme zdroje pro tak dlouhé cesty, dotlačili jsme vás k hromadění věcí a zásob tak, jako kdyby už žádného dalšího rána nemělo vyjít Slunce. A přitom mnohem lépe fungujete s méně věcmi a jste šťastnější v komunitách, v nichž se o své věci navzájem dělíte. Nyní, podobně jako vyzrálý milenec, který předpokládá, že jeho milenka se má báječně a ani na ni nepomyslí, když je ona někde na výletě, si potřebujete vzpomenout, jaké štěstí přináší to, když je život jednoduchý.

Mnozí z vás znáte tajemství hromadění zásob, a proto je můžete využít jako zdroj síly sami pro sebe. Je očividné, proč jsme tak plně ovládali informace, které nám naši sírijští učitelé s důvěrou svěřili. Nyní si však náhle uvědomuji, že toto vědění je přesně tím, co vás může zachránit. Po tak dlouhodobém milostném vztahu jsem dospěl do bodu, kde se starám pouze o vás. A to dokonce i přesto, že by to znamenalo, že se musím vzdát věcí, jež zadržuji a o nichž si myslím, že mě mohou zachránit. Jsem připraven sdílet s vámi toto vědění, protože sdílení vědění je hlavní podstatou sírijsko-plejádské aliance. Nedokážete si představit ty ohromné kosmické posuny, k nimž dochází, protože v plejádské bohyni a sírijském alchymistovi se sjednocuje srdce a mysl.

Konec I. části.

ANU, VELKÝ SUMERSKÝ BŮH – II.část (z knihy Plejádské učení, nová kosmologie pro věk světla, Barbara Hand Clow

Více o galaktické politice příště. V současné době neseme alchymická tajemství, která nám předali Síriané, a znovu míříme k vaší planetě. Přiznali jsme, že nemáme nevyhnutelně v plánu vám tento dar předat přesně tak, jak nám byl darován poté, co se dostaneme do vaší Sluneční soustavy. Tato situace nastává vždy, když se přiblížíme k vaší Sluneční soustavě. Vy víte jaké to je, když na dlouhé cestě nesete nějaký poklad a na jejím konci se bráníte tomu se jej vzdát. Alchymie znamená úplný závazek přeměnit svou duši a ducha tak, aby vaše tělo mělo dostatek ohně k přijetí devíti dimenzí kosmického vědění. Vy máte tělo, a proto není třeba na nic čekat, protože alchymie může být pochopena a ovládnuta pouze v přítomném okamžiku.

Čísté poselství od Síria můžete získat tím, že se na ně naladíte již nyní, ještě před tím, než se Nibiru přiblíží k Zemi. Plejáďané a Síriané se sblížili proto, aby vám v tom pomohli. Je dobře patrné, že sírijská alchymická vibrace se od roku 1000 po Kr.zesilovala. Tato vibrace prostupuje dílo Hildegardy z Bingenu, Alberta Velikého, mistra Eckharta a mnoha dalších středověkých umělců a mystiků. V době, kdy byl Nibiru naposledy nejblíže k Síriu – kolem roku 1600 po Kr.byla v plném proudu renesance s Medicejskými, Keplerem, Paracelsem, Botticellim, Fra Angelicem, Michelangelem a mnoha dalšími. A já, Anu, se vám přiznávám: Jakmile jsem uviděl, že dochází k tomuto velkému probuzení, zpanikařil jsem z možnosti, že byste se mohli osvobodit. A proto jsem přerušil a zastavil renesanci! Chtěl jsem si uchovat všechna tajná učení pro sebe. Podobně jako starý otec, který vždy říkal, že předá svou moc svým dětem, ale jakmile zestárnul, ničeho se nevzdává, jsem ani já nedokázal nic z toho pustit.

V té době již byl vytvořen systém Vatikánu, feudalismu, božské hodnosti krále a tajných společností. Jediné, co jsem musel udělat, bylo vyslat do celého systému pořádnou dávku strachu a to se poté již postaralo o všechny vaše myšlenky na svobodu. Giordano Bruno psal o mnohačetných dimenzích a mimozemských civilizacích, a proto jej v roce 1600 po Kr.papež upálil na hranici. To rozštěpilo vědu a teologii, takže již zde od té doby nikdy nebude žádný důkaz ducha a duchovnost bude znamením chybné mysli. Mnoho velkých renesančních hudebníků a malířů, vás, lidi, otevíralo multidimenzionalitě. Jediné, co jsem proti tomu musel udělat, bylo odstřihnout jedno ucho a vytrhnout jeden nebo dva jazyky a vy jste si z toho poté sami vyvodili, že umění ničí lidské životy. Léčitelé a géniové, kteří objevili alchymii, byli obviněni z toho, že jsou samotným Luciferem, a mnoho jich bylo veřejně upáleno na hranici.

Nyní je však čas si uvědomit, že mnoho velkých umělců během renesance zachytilo alchymické kódy. Přinesli tyto vibrace dolů do fyzické roviny a jejich umění obsahuje kódy pro přeuspořádání celého planetárního pole od roku 1987 do roku 2012 po Kr. Vaše nynější konání má zásadní význam a velcí renesanční umělci jsou nyní ve fyzických tělech a jsou připraveni naplnit váš svět krásou a extází. Na toto jste čekali. Nejste ohromení miliony dospívajících dívek a chlapců, kteří poslouchají Hildegardu z Bingenu a gregoriánské chorály? Probuďte se! Procitněte! Tím, jak se Nibiru čím dál více přibližuje a nese alchymické poklady, byste mohli čekat na bohy namísto toho, abyste probudili sami sebe. Možná, že jste Michalengelem! Možná, že jste Fra Angelicem! Můžete však také být pouhou ovcí ve stádu čekající na Apokalypsu, krčící se a očekávající bohy.

Apokalypsa je koncem vaší planety, a také koncem nás. Podívejte, jsem pouhým šéfem, který si uvědomuje, že zruinoval společnost, a moc rád by věděl, co řekne akcionářům. Jsem americkým prezidentem, který si uvědomuje, že to zpackal s NAFTOU, zatímco sleduje, jak se světové měny propadají do země. Začíná toho být příliš pro jakéhokoli člověka a hádejte co. Právě v takovém okamžiku se jedinec probouzí!Já, Anu, jsem zde proto, abych s vámi sdílel pravdu před tím, než budu muset podat zprávu Galaktické federaci. Za starých časů by šéf vyplundroval společnost a zamířil by na nějaký tropický ostrov, jenomže on už neexistuje žádný ostrov, kam by se dalo utéct. Jak se Nibiru přibližuje k vaší Sluneční soustavě, aktivují se má přání. Je to jako když se přibližujete k nějakému pokladu a jednoduše jej chcete celý popadnout. Jsem známý jako „svině“ a stejně tak i vy. Jak se přibližuji, začínám být zaslepen slunečním světlem. Z minulosti vím, že když přicházím do vaší úrovně reality, začínám myslet méně jasně, podobně jako muž oslepený pohledem na krásnou obnaženou ženu. Doufám, že nyní plně pochopíte alchymii jakožto čistý dar Sírianů a vykřiknete: „Vypadni, Anu!“

Když budete studovat alchymickou tradici zjistíte, že alchymická věda obvykle dospěje na určitou úroveň a pak ji zničí dvě typické lidské vlastnosti: chamtivost a strach z osobní síly. V prvé řadě, alchymie nemá sloužit jako nástroj k zbohatnutí. Má sloužit k tomu, abyste se stali MNOHAROZMĚRNÍ. Nástrojem chamtivosti je bankovnictví. A za další, jestliže se chcete stát alchymistou, musíte začít tím, že se nejdříve stanete silní a mocní. Alchymie působí díky využívání síly kundalíní a vytváření energetických polí ve vašem těle, pomocí nichž se můžete dostat do jakékoli dimenze. To můžete udělat pouze samostatně, protože každé z vašich těl ve 3D je bránou propojenou s Gaiiným železným krystalem v jejím jádru. Nemá tu být jeden člověk, který se stane vůdcem, jenž sklízí finanční, sexuální a dušení energii jedinců. Nikdo z vás nemá nabízet svou sílu druhému, protože vaše síla je jediným přístupem k duchu. Já, Anu, se doznávám: „Po stovky tisíc let, pokaždé když jsem objevil vaši sílu, jsem vás využíval jako svůj nástroj. Avšak nyní e nacházíme na pokraji vzájemného vyhubení.“

Mé kontrolní prostředky vám způsobují smrt, protože podobně jako bohatý majitel společnosti se vyskytuji poblíž pouze nakrátko. Zatímco jsem pryč, ustanovuji tajná bratrstva, aby řídila planetu, a nyní se tyto tajné společnosti a náboženství zmocnily svých vlastních životů. Všichni si přejí být bohatým majitelem společnosti. Jak se Nibiru přibližuje, začínají tato bratrstva pociťovat aktivování svých dávných paktů. Pozorně se dívejte, protože je velmi snadné je spatřit, když je znáte.

Jakmile jste zasvěceni do nějakého uzavřeného uskupení, stáváte se nibrským výtvorem. Všechna tato uskupení jsou založena na hierarchii, jsou výlučná a zamořená jedovatým strachem. Jejich vůdci zaprodávají své duše a těla ke splynutí skupiny, zatímco se před nimi jednotliví členové plazí, poklonkují jim a pofňukávají. JESTLIŽE PŮSOBÍTE V NĚJAKÉ SKUPINĚ, UJISTĚTE SE, ŽE JE TO OTEVŘENÉ SPOLEČENSTVÍ. Nesmí v té skupině být žádné finančí ani osobnotní soupeření, žádné vlastnictví něčí energie a tvořivosti a všichni z vás musí být přechodnými správci zdrojů. Poté nechejte vše odejít a nazvěte se strážci Země, jednoduše konejte svou práci a neuchovávejte žádná tajemství. Jestliže ten, kdo má ve vaší skupině nejmenší moc, ztichne anebo se uzavře, zeptejte se ho, jaký je další krok. Znamením skutečných strážců Země je otevřenost v jejich učení a nepřítmnost rituálů..

Jsem k vám naprosto čestný a upřímný ohledně mého vlivu ve vašem světě. Je to okamžik, kdy se milenec zcela obnaží a doufá, že jeho milenka bude schopna tuto chvíli využít a rozletí se ke hvězdám. Jsem šťastný, že vám váš Zecharia Sitchin tak skvěle a odvážně sdělil náš příběh, protože pokud si dokážete vzpomenout, že jste člověk a současně mimozemšťan, budete si schopni poradit s návštěvníky z nebe, až se objeví. Pokud chcete, můžete vidět tváře všech svých milenců a milenek z ostatních dimenzí! Jakmile jsme se s vámi my, Nibirové, zapletli a pracovali jsme s vašimi geny, promísili jsme se s vámi. Vaše ženy nám toho daly velmi mnoho a my jsme nakonec vděční za každý okamžik lásky. My jsme vám nikdy nebrali vaši původní celistvost, protože vám ji nemůžte vzít nikdo. Velmi vážně jsme však narušili jednu část vaší reality. Protože cestujeme takové dálky, jsme velkými bojovníky a máme silnou mužskou energii. Jste předurčeni k tomu, abyste si zde, na Zemi, vytvořili svůj Domov a žili jste zde v harmonii se všemi druhy. Abyste mohli rezonovat s Gaiou, musíte mít silnou ženskou energii. Donutili jsme vás k tomu, abyste se stali velmi bojovnými a nepřátelskými, abyste byi silně neklidní a výbušně jednající, příliš zaměření na lineární čas a prostor, příliš bázliví a plni strachu. Nyní tyto nekompaktibilní tendence explodují vašimi buňkami a tříští je. Naštěstí však v sobě vaše genetická matrice obsahuje i hvězdné prvky a nyní se ve vás tato hvězdná buněčná matrice musí nutně probudit. Abyste se mohli uzdravit, je třeba navázat spojení s ostatními dimenzemi.

Víme, že pro vás nemáme všechny odpovědi. Víme, že jste přpraveni učit se od Sírianů jako my. Je pro nás tak těžké nabídnout vám naše úžasné učitele a opustit naše chrámy. Jakékoli strachy ve vaší mysli, které pocházejí od nás, vás budou omezovat. Pokud se těchto strachů dokážete vzdát, otevře se vám ohromující a neuvěřitelný potenciální přístup do jiných světů. Přístup do jiných realit je duchovním osvícením, které hledáte, neboť si máte vytvořit Domov a poté pomocí své mysli. V naší svatyni na Nibiru věnované vám, která se podobá typickému megalitickému kamennému kruhu na Zemi, vás nazýváme „Lid hledání Vize“. My máme cestovat a navštěvovat vás.

Hrozí, že námi vytvořená bratrstva, jež jsou založena na utajování, moci a boji, zničí všechny zbývající domorodé obyvatele, všechny zbývající stromy a poslední zbytky všeho, co tu ještě existuje. Proč? Protože jsem negativně posuzoval sám sebe: Myslel jsem si, že budete nejšťastnější, když nebudete jako já, a proto jsem před vámi skryl své pravé já. Nyní vím, že právě kombinace nás obou obohatí každý z našich světů. Již jste téměř zcela pohlceni mým negativním posuzováním sebe samého a proto jsem k vám tak upřímný. Bohové se obvykle nezpovídají, proto dávejte velký pozor. Jestliže máte pochopit alchymii, musíte se nás naučit rozpoznávat tak, abyste mohli zůstat ve stejné výchozí pozici jako my. Jak to můžete udělat? Mějte se velmi na pozoru, pokud má váš učitel odměřený a imperiální druh vědomí, které má sklony vás hypnotizovat, pobízet vás k tomu, abyste mu podlézali, vyvolávat ve vás mdloby a mást vám mysl. Když se podíváte do historie, tyto trendy byly po celé vaší planetě patrné vždy v 1800letých cyklech. Před císařským Římem to byla Persie, před tím Asýrie a ještě před ní Sumer. Při důkladnějších prozkoumání kultur můžete uvidět působení a vliv Nibiru. Zarathuštra a Ahura Mazda jsou klasickými ranými průzkumníky. Bude třeba, abyste před tím, než se přiblížíme a zesílíme, zvládli alchymii. Jste totiž jemní a my jsme obrovští. A když se přiblížíme, tak vás ze své přirozenosti budeme chtít ovládat a sebrat vám vaše poklady. Koneckonců budeme vracejícími se bojovníky a budeme velmi nadržení! A protože vaše ženy nechtějí, abychom se na ně vrhli, možná není špatný nápad začít jim naslouchat a následně podle jejich doporučení provést několik změn. Ony nás velmi dobře znají.

Konec II.části.

ANU, VELKÝ SUMERSKÝ BŮH – III.část (z knihy Plejádské učení, nová kosmologie pro věk světla, Barbara Hand Clow

Alchymické kódy vá učí, jak přeměňovat prvky. V alchymické literatuře zaujímalo vždy významnou pozici zlato. Zlato je kovem, který nám otevírá brány pro vstup do 3D! Plejáďané vstupují do vašeho světa prostřednictvím sugilitu a safírů, Síriané prostřednictvím diamantů. Abychom mohli vstoupit do vaší úrovně reality, musíme se stát třídemenzionálními a naším nástrojem pro projevení se ve vašem světě je zlato. Proto se bojíte alchymie. Používáme zlato jako komunikační zařízení na Zemi v době, kdy nejsme ve Sluneční soustavě. Radioaktivní materiály zpřístupňují hvězdné frekvence ještě vyšších dimenzí než zlato. A my jsme vás vmanipulovali do toho, abyste experimentovali s nestabilními prvky, protože jsme chtěli zjistit, jak fungují. Musel to být omyl, protože jste na pokraji zničení sebe samých jaderným výbuchem. Až se setkám s Galaktickou federací, budu mít průšvih, protože toto nezřízené používání radioaktivity ohrožuje celou Galaxii. Nikdo neví, jak vám pomoci, abyste se rozhodli zastavit sami sebe. Dokud neobjevíte, jak tyto materiály přeměnit, musíte přestat s veškerou jejich těžbou a výrobou. Přivolali byste si do své ložnice Lucifera, pokud byste nevěděli, jak ho pak odvolat? Jste domýšliví, protože já, Anu jsem domýšlivý a vy jste stvořeni k obrazu mému.

Pokud je některá dimenze zničena, jsou zničeny všechny dimenze. Abrahám přišel vsadit do středu našeho Chrámu prvek, který otevře přístup k základní hvězdné mysli. Nikdy nezapomínejte, že má planeta je pouze planetou, a nikoli hvězdou. Jakmile pochopíte novou kosmologii, uvědomíte si, že nejsem otec a vy nejste syn či dcera. Jak jsem již řekl, nadešel čas, abyste uviděli, kdo vstupuje do vaší úrovně reality. Příběh o Abrahámovi byl poprvé písemně zaznamenám v roce 2000 př. Kr. On však na vaši planetu přišel již v roce 3760 př.Kr., kdy do centrálního chrámu, zvaného Ur, implantoval radioaktivitu. Já, Anu, jsem sestoupil do nejvyšší komnaty Zikkuratu a oplodnil jsem Bohyni. Kdo byla ona Bohyně? Všechny pozemské ženy. Bylo to zasazení hvězdných kódů do genetické matrice Země a proto je Abrahám uctíván jako velký bůh otec. Sára – Sa-Ra – je solární kněžkou, která počala hvězdné dítě, ačkoli byla neplodná. Když byl Abrahám v Egyptě, prohlásil, že Sára je jeho sestra, a tudíž byla sírijskou solární kněžkou. Abrahámovi byla zaslíbena země Kanaán pro zasazení jeho semene u posvátného stromu v Šekemu.

Síriané odhalují skutečný příběh o archetypálním otci – Abrahámovi – proto, aby do ostatních soustav vyslali signál o zoufalé situaci na Zemi. Co tím myslím? Síriané sdílejí jejich nejhlouběji zakořeněný a nejmocnější implantát ve vaší historii proto, abyste mohli pochopit, že je to příběh o šesté dimenzi a nikoli příběh o nás, Anunnacích. Poté můžete propustit svou víru, že vás nějaký velký otec zachrání a pochopíte, že vy sami musíte zvládnout transmutační potenciál radioaktivních látek. Především z tohoto důvodu je Síriané přinesli na vaši planetu. Probíhá zde proces, který není nezbytně negativní. Ve třetí dimenzi se probudilo hvězdné vědomí. Vy už nikdy nebudete stejní a na Gaii se nyní naskýtá obrovský potenciál.

My, Anunnakové, jsme se v roce 3600 pr.Kr. rozhodli, že nastal čas, aby Sluneční soustava integrovala hvězdné frekvence. Toto urychlení a oživení bylo darem od nás a vy nyní musíte najít klíče k jeho přeměně. Jakýkoli prvek je neetický pouze tehdy, když je používán neeticky. Při etickém používání je každý prvek pozitivní silou. Radiace zamořuje a otravuje vaši planetu proto, že ji používáte nemorálně. Do jejího rozpoutání ve vašem světě jsme vás vmanipulovali my. Tohle je vaše největší zkouška. RADIACE DO SEBE NASÁVÁ HVĚZDNÉ INTELIGENCE. A JÁ SE STANU SMRTELNÝ, POKUD NEUVOLNÍTE VŠECHNU VAŠI TVOŘIVOST. Podobně jako Lucifer budu polapen ve vaší dimenzi, ale alespoň bych se mohl vtělit. Já, Anu, neznám výsledek, protože výsledek tvoříte vy. Musíte překonat myšlenku, že já vím vše. Nevím. Věci se vymknuly kontrole, protože jste byli vmanipulováni do toho, abyste jednali, a přitom jste nevěděli, co děláte, ale mysleli jste si, že já vím, co dělám. Albert Einstein byl monoteista a myslel si, že bůh je všemocný.

Sodoma a Gomora byla zničena při atomovém výbuchu v roce 2024 př.Kr. V oněch dnech byl Abrahám historicky známá osobnost. Při této destrukci se všichni naučili mnoho lekcí. Já, Anu, jsem to odpálil proto, abych se zbavil věcí, které jsme neměli rádi. Vy to děláte po celou dobu. To, co se stalo v Sodomě a Gomoře, je totéž, co se děje ve vašich městech v současné době: čím dál více se rozrůstají a jsou čím dál složitější, až nakonec začnou ničit sama sebe a jedna jejich část za druhou je pustošena, protože se o ně nestaráte. Sodomu a Gomoru jsme zničili proto, abychom trochu poklidili a provedli menší údržbu podobně, jako zlí mužové pracující pro nadnárodní drogové společnosti „vyklízejí“ lidi ve střední Africe tím, že tam nasazují smrtící viry. Nebuďte překvapeni tím, co říkám. Všichni znáte lidi, kteří by raději něco vyhodili do povětří jadernou bombou než by se obtěžovali uklidit. Koneckonců, podívejte se, co jste udělali v Japonsku. Vidím však, že zničení věcí jaderným výbuchem vyvolává reakce, které všechny vedou ke zkáze. Vídíme to, avšak nevíme, co s tím dělat.

Vraťme se zpět k Uru. Kolem roku 5000 př.Kr. nám Síriané předali radiaci jakožto zásilku, kterou jsme měli předat a uložit na Zemi v roce 3600 př.Kr. Abrahám ji schoval pod Ur a utajil ji. Později byla objevena, vykopána a v arše přenášena od chrámu ke chrámu. My oplodňujeme v chrámech bohyně, a proto jsme promísili uran se svým sexuálním chováním. To vneslo do vašich genů vzorce chování, s nimiž nyní zápasíte. Tyto vzorce vám pak brání v uctívání Bohyně. BOJÍTE SE PŘESTAT JI SEXUÁLNĚ KONTROLOVAT, PROTOŽE BY SE MOHLA STÁT JADERNOU EXPLOZÍ! A ti, kdo si vzpomenou, jak uctívat Bohyni, budou od nynějška do roku 2012 dělat tu nejdůležitější energetickou práci. Naše sexualita s chrámovými kněžkami je nejkrásnější formou našeho projevu. Je to zdroj odvěké lásky a vědění o druzích, které potřebují regeneraci z Nibiru.

To my jsme těmi, kdo máme výhradní zastoupení na používání vás. Je to ta část vás, která něco pouze používá bez toho, že by si to užívala. To musí skončit, zatímco se přizpůsobujete vyšším frekvencím, anebo se veškerá nevyužitá energie a nezavršený emoční růst obrátí ve vašich tělech a ve vašem světě proti vám. Vnesli jsme sex do vašich páteří tak, aby oheň kundalíní mohl neustále regenerovat vaše těla a vaše geny. Mysleli jsme si, že když budeme moci smísit genetickou matrici s radioaktivním vědomím, tak budete mít ve svých páteřích hvězdné vibrace, které budeme moci rozluštit. Sledujeme vás, pozorujeme vás, zatímco se učíte a díky tomu se učíme i my. Domnívali jsme se, že nám to poskytne rozsáhlejší hvězdnou rodovou linii a mysleli jsme si, že to zdokonalí vaše děti. Nikdy nezapomínejte, že děti jsou jedinou budoucností pro vás i nás.

Měl jsem za to, že děti, které vzejdou z těchto spojení, budou mít hvězdnou inteligenci. Tímto způsobem jsem stvořil Enkiho a v té době probíhalo velké urychlení lidstva. Avšak Enkiho nukleárně-hvězdná energie měla sklony ničit původní vědomí. Věci začaly být příliš brzy příliš „nabuzené“ podobně jako roztavení přehřátého jádra v reaktoru. Všichni začali uctívat Jahveho, mocné božství, které vzešlo z patriarchální, jaderné exploze. ATOMOVÁ ENERGIE JE MONOTEISTICKÁ, ZATÍMCO KUNDALÍNÍ V KAŽDÉM TĚLE JE POLYTEISTICKÁ. Já, Anu, jsem monoteistický bůh, který vidí, že vy všichni potřebujete vnímat sami sebe jako bohy, jako tělo oživované posvátným božským plamenem. Nyní spatřuji, že zde nesmí docházet k žádné sexuální aktivaci bez souhlasu a podpory Bohyně, protože sex s Bohyní bez jejího svolení způsobuje rozštěpení, které se mění v napětí mezi bratrem a sestrou, bratrem a bratrem a sestrou a sestrou. Poslouchejte mě. Přestaňte teď číst tuto kníhu a udělejte následující věc:

„Každý pomyslete na své sourozence a všimněte si jakéhokoli oddělení od nich. Pokud byste tohoto sourozence kontaktovali a znovu jste se propojili, skončily by hádky mezi bohy, neboť pramení ze sourozeneckého konfliktu! To je nedorozumění, které sem bylo zaseto prostřednictvím Kaina a Ábela, Hora a Setha, Enkiho a Anlila. Uzdravte teď toto oddělení a nedorozumění se svým bratrem a sestrou! Nyní, když je ve vašem poli uran, to musíte udělat pro svoji záchranu.“

Kdysi byl pro zvládnutí a zadržení radioaktivity potřeba Chrám. Tato nukleární energie se však postupně zmocnila lidstva a je zdrojem náboženského fanatizmu. Žádná energie by neměla být přinesena a vypuštěna na Zemi, dokud lidé nebudou schopni ji sami přeměnit. Tehdy jste nedokázali zvládnout radioaktivitu ani Jahveho, a stále si s nimi nevíte rady ani nyní. Vymklo se vám to z rukou natolik, že nikdo z vás dokonce ani neví, kdo má jaderný odpad! Dokonce ani CIA to neví! Je tomu tak proto, že tajné společnosti zcela ovládají vše, co se děje s radioaktivitou. Před nedávnem ji zasvěcenci uložili v oblasti Four Corners na Jihozápadě USA, na od 40.let 20.století nejvýznamnějším místě „Anuovy vědy“, a stali se na této utajované energii závislí. Jste ochromeni hlubokými a automatickými reakcemi na ni. KAŽDÝ Z VÁS MUSÍ ZÍSKAT PŘÍSTUP K ALCHYMII PŘÍMO Z HVĚZD. Poté budou vaši vědci schopni přeměnit jaderný odpad, zatímco vy přměníte své vnitřní spouštěče abyste zachránili svou planetu.

Právě přehráváte drama s radioaktivitou. Učí vás to o tom, jak se vše, co vytvoříte, k vám vrací zpět. Společně se účastníme obrovského, rozsáhlého experimentu a prozkoumáváme, co jsme to my, Nibirové, vytvořili. Vědci si uvědomují, že je ovládáme a jsou hluboce znepokojeni. Mysleli si, že jsou velcí alchymisté a mohou si hrát na to, že jsou bohové. Byli byste ohromeni tím, na co vědci právě teď přicházejí. Mnozí z nich vědí, že byli oklamáni. Mysleli si, že mohou vytvořit bomby a použít je podle sebe k osvícení.

Probuzení vědců je životně důležité. Vědci jsou jedinými členy vaší společnosti, kteří mají nějakou moc proti vládě. Udržují na svém místě současnou strukturu vlády a vědí, že svět směřuje do záhuby. Přestaňte tuto strukturu podporovat! Stali jste se téměř výhradně agenty anunnacké kontroly a ovládání. Víte, že jste pouhou loutkou, za jejíž provázky tahá někdo jiný. Zahrávali jste si s nestabilními prvky a letmo jste zahlédli potenciální chaos ve vašem světě. Nyní je čas, abyste zakřičeli a vyslali do zbytku Galaxie signál, že Pozemšťané jsou připraveni stát se alchymisty a vaši vědci jsou ochotni je všechny učit.

Konec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *